Bizi takip edin
|
EN

Fen-Edebiyat Fakültesi

Hoşgeldiniz

Fen-Edebiyat Fakültesine Hoş geldiniz

Fen-Edebiyat Fakültesi’nin temel amacı, sizleri kariyer hayatına hazırlarken mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde evrensel değerlere duyarlı, yaşadığı topluma ve çevreye saygılı, sorunlar karşısında yaratıcı çözümler üretebilen bireyler olarak yetiştirmektir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, Fizik, Matematik, Mütercim Tercümanlık, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri yer almaktadır. Fakültemiz bölümlerinde eğitim dili İngilizcedir.

Bölümlerimiz Bologna süreci koşulları ile uyumlu olarak yurt içinde ve dışında çeşitli üniversite ve kuruluşlar ile işbirliği içinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Erasmus kapsamında çeşitli Avrupa ülkeleri ile öğrenim ve ders verme hareketliliğine olanak sağlayan lisans ve lisansüstü düzeyde ikili anlaşmalarımız bulunmaktadır. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ve Sosyoloji bölümlerimiz FEDEK tarafından, Psikoloji bölümümüz ise Türk Psikologlar Derneği tarafından 2022 yılında beş yıllığına akredite edilmiştir.

Bütün bölümlerimiz güçlü eğitim kadrosu ve yandal/çift anadal olanakları ile birlikte interdisipliner bir yaklaşımla yapılandırılan programlarıyla öne çıkmaktadır. Mezuniyet sonrası kariyer hedeflerini desteklemek üzere, Psikoloji bölümünde Klinik Psikoloji ve Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans programları ile Deneysel Psikoloji Doktora programı yer almaktadır. Matematik Bölümü bünyesinde ise Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans ve Finansal Matematik Yüksek Lisans programları ile Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora programı bulunmaktadır.

Fakültemizde öğrenme, geleneksel dersliklerin dışına taşan ve süreklilik arz eden bir deneyimdir. Öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve araştırma olanakları sunmak üzere Fakültemiz bünyesinde İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Çeviri Laboratuvarı, iki Fizik Laboratuvarı, Psikoloji Bölümü Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı, EEG laboratuvarı ve Psikolojik Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM) yer almaktadır.

Konusunda uzman, deneyimli ve üretken olan fakültemiz öğretim üyeleri, eğitim ve öğretime verdikleri katkıların yanı sıra alanları ile ilgili yaptıkları akademik çalışmalarda, kurum içi ve kurum dışı destek alan projelerde öğrencilerimizin de görev alabilmesini sağlamaktadır.

Yeteneklerinizi edineceğiniz bilgi ve beceriler ile sentezleyip zenginleştireceğiniz inancıyla, İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültemize bekliyoruz.

SOSYAL MEDYA