Bizi takip edin
|
EN

Fen-Edebiyat Fakültesi

Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı

Laboratuvarımızda yapılan araştırmaların temel amacı insanın bilişsel, davranışsal ve duygusal süreçlerini bilimsel yöntemler kullanarak keşfetmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için davranışsal ve beyin görüntüleme yöntemleri kullanılarak biliş, öğrenme, dikkat, algı ve bellek üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuvarımız akademik personelin ve öğrencilerin araştırma yapmalarına olanak veren hem eğitim hem de araştırma amaçlı kullanılan bir laboratuvardır.

Laboratuvarımız davranış ve zihinsel süreçlerin ileri teknolojik özelliklere sahip cihazlarla çalışılabildiği, ses-ısı yalıtımına ve görüntü-ses kayıt donanımına sahip 4 adet deney odasından oluşmaktadır.

Lisans öğrencilerimiz araştırma veya proje yapmaları gereken dersler sırasında bu laboratuvardan yararlanabilmekte, böylelikle laboratuvar ortamında bilimsel bir araştırma yürütme deneyimi elde etmektedir.

Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı A blok -2.katta bulunmaktadır.

Deney Üniteleri

  • Bu bölüm, deneysel çalışmaların bilgisayar başında uygulandığı ve veri toplandığı, kamera ve ses sistemi bulunan ses ve ısı yalıtımlı 5 odacıktan (I. Pavlov Unit, M. Sherif Unit, B. F. Skinner Unit, J. B. Watson Unit ve S. Asch Unit) oluşmaktadır.

Elektroensefalogram (EEG) Laboratuvarı

  • Laboratuvarımızın bu bölümü elektroensefalogram (EEG) ile bilişsel ve duyusal süreçler esnasında beyinde ortaya çıkan elektriksel aktiviteleri incelemektedir. İlgi alanımız olan beyin dinamiğinin en önemli inceleme alanlarından biri, beynimizin uyarılara ve olaylara 500-1000 milisaniye gibi bir zamanda tepki göstermesidir. Bütün beyine yayılmış olan dinamik işlevler değişik frekanslar da bilinen elektriksel titreşimlerdir yani osilasyonlardır. Planladığımız incelemelerin en önemli hedefi beyindeki osilasyonların duyusal ve bilişsel süreçlerdeki fonksiyonlarını tanımlamaktır. Bunun için sağlıklı gençler, sağlıklı yaşlılar ve nöropsikiyatrik hastalarda farklı frekans bandlarında algılama, dikkat ve bellek konularında osilasyon analizleri yapılacaktır. Uzun vadede amacımız osilasyonların temel bilimlerde ve klinik çalışmalarında fonksiyonel ilişkisini kıyaslamalı olarak ortaya çıkarabilecek bilgileri elde edebilmektir.

Psikometrik/Psikoteknik Laboratuvarı

  • Psikometrik/Psikoteknik Laboratuvarı, diğer laboratuvar odalarının kamera ve ses kayıt sisteminin yönetildiği kumanda odası olarak işlev görmekle beraber, laboratuvar asistanlarının çalışma alanlarından oluşmaktadır.

Gözlem ve Görüşme Odası

  • Gözlem ve görüşme odası, toplantı masasının bulunduğu ana bölme ve aynalı oda olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
  • Toplantı odası, eğitim amaçlı toplantı ve derslerin yapılmasının yanı sıra, grup dinamiklerinin araştırılabileceği, deneklerin grup halinde deneye alındığı sosyal psikolojik çalışmaların yürütülebilmesine olanak vermektedir.
  • Aynalı odada ise, eğitimde pratik amaçlı birebir klinik görüşmelerin yapılması ve gözleme dayalı deneylerin yürütülebilmesi sağlanmaktadır. Aynalı oda hem kamerayla hem de toplantı odasında oturan kişiler tarafından gözlenebilmektedir.

Sosyal Dinamikler ve Göz-izleme Laboratuvarı

  • Laboratuvarın bu bölümünde yer alan fizyolojik ölçüm donanımıyla elektromiyogram, galvanik deri tepkisi, nabız ve tansiyon gibi fizyolojik ölçümler alınabilmektedir.
  • Dikkat ve algı süreçlerinin incelenmesi amacıyla kullanılan bir göz-izleme sistemi de bu bölümde yer almaktadır.
  • Laboratuvarın bu bölümü psikoteknik ölçüm odası olarak işlev görmektedir. Burada motorlu taşıt kullanan kişilerin araç kullanma perfornansıyla ilişkili çeşitli becerileri ölçmeyi sağlayan, Viyana Trafik Test Sistemi ve gerekli en uygun donanım bulunmaktadır.

fNIRS İstasyonu

  • Laboratuvarımızın bu bölümünde ön beyindeki nörofizyolojik aktiviteyi kaydetmek amacıyla kullanılan, dokulara oksijen taşımaktan sorumlu hemoglobin molekülündeki oksijen miktarının ölçülmesi esasına dayanan bir fonksiyonel yakın kızılötesi görüntüleme sistemi (functional near-infared spectroscopy (fNIRS)) yer almaktadır.

Detaylı Bilgi: https://psikoloji.ieu.edu.tr/tr/psikoloji-bolumu-zihin-davranis-ve-beyin-arastirma

Psikolojik Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sunmaktır. Merkezin bir diğer amacı ise, Psikoloji Bölümü lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve akademisyenlere klinik psikoloji alanında araştırma ve eğitim olanağı sağlamaktır.

Merkez, psikolojik sorunları çerçevesinde destek gereksinimi olanlara hizmet vermektedir. Merkez bünyesinde takip, tanı ve tedavisi uygun olduğu düşünülen kişilerle, uzman psikologlar, süpervizörlerin gözetimindeki klinik psikoloji yüksek lisans öğrencileri ve/veya klinik psikoloji uzmanlığına sahip öğretim üyeleri tarafından psikolojik görüşmeler yürütülmektedir.

Bu sayede, hem psikolojik destek arayışında olan kişilere danışmanlık hizmeti sağlanmakta, hem de klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin yetkinliği artarken, ilgili alanlardaki araştırmaların yürütülmesine fırsat yaratılmaktadır.

Detaylı Bilgi:

https://lisansustu.ieu.edu.tr/klinik_psikoloji/tr/psikoloji-uygulama-ve-arastirma-merkezi

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.